WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Bu web sitesine erişmeni, siteyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
1. İşbu Kullanım Şartları’nın uygulanmasında ve yorumlanmasında;
1.1. İnternet sitesi: www. technowell.com.tr adresli siteyi,
1.2. Kullanıcı : www. technowell.com.tr uzantılı internet sitesi aracılığıyla siteyi ve/veya uygulamayı kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
1.3. Şirket: ŞERİFALİ MAH. TÜRKER CAD. NO:51/2 ÜMRANİYE İSTANBUL adresli TECHNOWELL MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketi
1.4. Hizmet: Şirket tarafından www. technowell.com.tr adresli sitede sunulan hizmeti ifade eder.

2. İşbu Kullanım Şartları kullanıcıların, Şirkete ait site üzerinden erişilen veri ve hizmetlerden belirli koşullar altında faydalanması, kullanıcıların site aracılığıyla yükleyeceği içeriklere ilişkin koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

3. Web sitesinin tüm telif hakları TECHNOWELL MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne aittir.

4. TECHNOWELL MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin faaliyet alanı ile ilgili bilgi veya hizmet talep eden Kullanıcıların bilgi ve hizmetlere erişimi amacıyla bu siteye erişim hakkı tanınmıştır.

5. TECHNOWELL MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bu web sitesinde sunduğu bilgilerin güncelliğini sağlamak için özen göstermektedir. Ancak, Şirket bu sitedeki bilgilerin yanlışlığından veya belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Şirket hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir veya çıkarabilir.

6. Bu web sitesi ile erişilen yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler ya da diğer unsurlar Şirket’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, ekleme veya çıkarma yapılamaz, yayınlanamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Şirketten yazılı izin alınması halinde bu web sitesinden yapılacak alıntılar, “Telif hakları TECHNOWELL MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne aittir.” İfadesi ile birlikte kullanmalıdır.

7. Kullanıcı, siteyi, diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, mobil uygulamanın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya mobil uygulamaya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, siteye Şirketin ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya sitenin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Kullanıcı, web sitesine yüklediği içerikler ile site ve uygulamanın kullanımından bizzat sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirketin sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

9. Bu web sitesinde kullanılan tüm unvan, marka, logo, görsel ve tasarımların tüm hakları Şirkete ait olup bir kısmının veya tamamının Şirketin yazılı izni olmaksızın kullanılması yasaktır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ilgililer hakkında cezai ve hukuki süreç başlatılacaktır.

10. Şirkete ait olan bu web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı; site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Şirketin hiçbir denetim ve kontrolü olmadığını, linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu olmadığını, bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder.

11. Kullanıcıların Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları, kullanıcı adı, şifre vb sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve müşterilerin kişisel verilerin saklanması, kullanılması ve korunması ile ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, mevzuata uygun kullanılması ve müşterilerin kişisel verilerin saklanması, kullanılması ve korunması ile ilgili hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Şirketin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

12. Kullanıcı, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikada yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şirket'in kullanıcıya ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirketten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

13. Bu web sitesi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile korunmaktadır. Siteye zarar vermeyi amaçlayan veya sistemdeki herhangi bir veri, bilgi veya yazılım kodlarına dışarıdan müdahaleye yönelik her türlü girişim hukuka aykırı olup, yasaklanmıştır.

14. WEB Sitesi Kullanım Koşulları ile ilgili talep ve sorularınızı, TECHNOWELL MÜHENDİSLİK İKLİMLENDİRME SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin +90 (216) 466 20 06 numaralı telefon numarası ve info@technowell.com.tr mail adresi üzerinden bildirebilirsiniz.