Havuz Nem Alma Cihazları

Technowell Havuz Nem Alma Cihazları, kapalı havuzlarda iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı ve ortam bağıl nemi gibi birçok değişkeni kontrol ederek havuz ortamının ideal nem değerinde tutulmasına olanak sağlar.
Kapalı havuzlarda açığa çıkan nem ve yoğuşan su, rahatsız edici ve ciddi yapısal hasara neden olurken aynı zamanda ömrünü kısaltır. Yüzme için su sıcaklıklarını kabul edilebilir seviyelerde tutmada havuz ısıtıcılarının kullanılması, küf oluşmasına neden olabilecek nem koşullarını daha da kötüleştirir. Bu gibi koşullar için, nem alma ekipmanını, kontrol edilen ortamdaki kullanım koşullarına göre uygun şekilde tasarlamak önemlidir. Havuz nem alma ünitelerimiz, havuz yüzey alanı, havuz suyu sıcaklığı ve ortam sıcaklığına göre tasarlanır ve ısı geri kazanım sistemi ile optimum nem koşulunu kolayca sağlar.

Havuz nem alma ünitelerimizde kullanılan otomasyon ile ünitelerimiz gece ve gündüz farklı çalışarak gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçer.