Nem Alma Ürün Grubu

Nem alma - atmosferdeki nemin uzaklaştırılması işlemi, kapalı alanlarda daha az enerji tüketimi ve proses üzerinde kolay kontrol avantajları sunar.

Ürünler

Desikant Rotorlu Nem Alma Cihazları

Düşük nem seviyelerine ihtiyaç duyulduğunda FD Serisi rotor tipi ısı eşanjörü ile nem kontrolünde enerji tasarrufu sağlar.  Silika jel rotoru ve tambur üzerindeki kanalları ile yüksek verimli adsorpsiyon gerçekleştirerek hassas nem kontrolü yapar. Silika jel rotoru uzun ömürlüdür, 8 yıllık çalışmadan sonra dahi nem alma kapasitesinin %90’ını korur.

Kompresörlü Nem Alma Cihazları

Yüksek bağıl nemin ticari ve endüstriyel alanlarda yol açabileceği sorunları önlemek adına Technowell Kompresörlü Nem Alma Cihazları ideal çözümleri sunar. Güçlü nem alıcılar, geniş alanlarda hava nemini azaltmak için 15°C üzeri sıcaklıklarda en etkili ürünlerdendir.

Havuz Nem Alma Cihazları

Technowell Havuz Nem Alma Cihazları, kapalı havuzlarda iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı ve ortam bağıl nemi gibi birçok değişkeni kontrol ederek havuz ortamının ideal nem değerinde tutulmasına olanak sağlar.