Tarımsal Uygulamalar

Bitki Depolaması
Hayvan Sağlığı

Uygun Koşullarda Sebze-Meyve Depolama
Soğuk depolarda kullanılan soğutucu ekipmanlar, ortamın nemini alarak çalışır. Nemi alınan ortam, depolanan meyve ve sebzelerin nem kaybetmesine, dolayısı ile ağırlıklarının azalmasına yol açmaktadır. Örneğin depolama alanına giren 1.000 ton üzümün ağırlığı günde %0,5 nem kaybı yaşadığı takdirde, 10 gün sonunda 955 tona düşecektir. Soğuk hava depolarında nemin azalmasından kaynaklanan maddi kayıplar ultrasonik nemlendirme ünitelerimiz ile sıfıra indirilebiliyoruz.

Yanı sıra, mantar yetiştiriciliğinde optimum hava koşullarını sağlamak için ortamın %95 bağıl nem değerine ulaşması gerekir. Büyük bir bölümü sudan oluşan ve yüzeyi ile ortam arasında nem kaybını önleyecek bir çeper bulunmayan mantarlar, düşük nemli ortamlarda istenilen verimde yetiştirilemez ve maddi kayıplara yol açarlar. Ultrasonik nemlendirme ünitelerimiz, dahili otomasyonu ve nem sensörü ile mantar yetiştiriciliğinde optimum hava koşullarına ulaşmak için büyük bir yardımcıdır.

Tohum saklama şartları ise bitki yetiştiriciliğinden tamamen farklıdır. Tohumların çimlenmesini önlemek ve saklama ömrünü arttırmak için ortam bağıl nemi %25-30 aralığında olmalıdır. Desikant rotorlu nem alma cihazlarımız ile bağıl nem kontrolü sağlanabilir ve tohumlar daha uzun süre saklanabilir.

Ahır Ortamı
Ahır hayvanları, terleme, dışkı ve solunum yolu ile bulundukları ortamı nemlendirirler. Doğru nem kontrolü yapılmazsa, bu hayvanlar yüksek nem dolayısı ile strese girerek hastalanabilir ve iştahsızlaşabilir. Dolayısı ile kilo kaybı ve telef olma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Düşük neme kolaylıkla adapte olabilen ahır hayvanları, yüksek nemli ortamlara aynı adaptasyonu göstermekte zorlanırlar. Ayrıca yüksek nemli ortamlarda kolayca üreyen bakteriler, bu hayvanların hastalanmasına ve telef olmasına yol açar. Nem alma ünitelerimiz ile ahırlarda yüksek nem oluşması önlenebilir ve ahır hayvanları daha sağlıklı bir ortamda yüksek verim ile yetiştirilir.

Uygulamalar

2018 г.

VEGA FİDE

Fide Aşı Odalarında Nemlendirme
Aşı odalarında verimli aşılama için ihtiyaç duyulan %85-90 aralığındaki bağıl neme sahip hava ortamını Technowell TWH-6 ultrasonik nemlendirme ünitelerimiz sağlamaktadır.
2018 г.

RIJK ZWAAN

Tohum Saklama
Tohumların uzun süre saklanması için gerekli olan %25-30 aralığındaki bağıl neme sahip ortam havasını, Technowell FD serisi desikant rotorlu nem alma cihazlarımız ile sağlamaktadır.
2019 г.

UNITED GENETICS

Verimli Aşılama
Aşı odalarında verimli aşılama için ihtiyaç duyulan %85-90 aralığındaki bağıl neme sahip hava ortamını Technowell TWH-6 ultrasonik nemlendirme ünitelerimiz ile sağlamaktadır.
2020 г.

ALTIN FiDE

Fide Aşı Odalarında Nemlendirme
Aşı odalarında verimli aşılama için ihtiyaç duyulan %85-90 aralığındaki bağıl neme sahip hava ortamını Technowell TWH-6 ultrasonik nemlendirme ünitelerimiz sağlamaktadır.